Consultoria

Abordem les reestructuracions des d’un enfocament socialment responsable, actuant sobre totes les dimensions, territorial, empresarial i de talent. Una reestructuració és un projecte estratègic que implica canvis importants i en què es defineix el futur de l’organització. El nostre objectiu és minimitzar els seus riscos jurídics, financers, socials, de gestió del talent i reputacionals. Llegir més
El servei d’outsourcing comptable s’ha convertit en un dels més demandats per les organitzacions actualment, ja que permet a les empreses centrar-se en l’activitat principal del seu negoci, trobar una manera més eficient de gestionar les seves finances, així com millorar la seva productivitat. Contacta amb nosaltres per obtenir un outsourcing comptable de qualitat. Llegir més
El nostre assessorament podrà abastar tots i cadascun dels tributs estatals, així com les taxes, preus públics, cànons i exaccions parafiscals exigides per les diferents administracions públiques. També tenim una àmplia experiència en fiscalitat internacional. Llegir més
Preparació i presentació dels comptes anuals. Llegir més