Grups consolidats

Si la vostra empresa és la matriu d’un grup o un component de la mateixa, podeu contractar els nostres serveis per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals consolidats.