Fusions i Escissions

Hem participat en nombroses adquisicions, fusions i reestructuracions d’empreses assessorant els nostres clients de manera integral. Coneixem els reptes i els desafiaments més habituals d’aquest tipus de transaccions i podem oferir als nostres clients solucions i anticipació als possibles desafiaments.