Augment de capital per compensació de crèdits

Ampliar el capital social suposa una manera de finançar-se per obtenir noves inversions. La decisió d’ampliar capital social és important per a la seva visió davant de tercers. Aquesta operació comporta unes despeses d’emissió. Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com a auditors tenim un equip especialitzat en aquests informes…