Auditoria

nullVerificació obligatòria o voluntària dels estats financers de l’entitat amb emissió d’informe d’opinió respecte a si aquests expressen la imatge fidel de la situació financera, patrimonial i econòmica d’acord amb la normativa vigent. Llegir més

Auditoria de reporting Packages segons normes IAS, USGAAP… Llegir més
Treballs de revisió per tal de determinar la situació econòmica, financera i patrimonial d’una companyia en processos de compra o venda de societats. Llegir més
Ampliar el capital social suposa una manera de finançar-se per obtenir noves inversions. La decisió d’ampliar capital social és important per a la seva visió davant de tercers. Aquesta operació comporta unes despeses d’emissió. Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com a auditors tenim un equip especialitzat en aquests informes. Llegir més
Hem participat en nombroses adquisicions, fusions i reestructuracions d’empreses assessorant els nostres clients de manera integral. Coneixem els reptes i els desafiaments més habituals d’aquest tipus de transaccions i podem oferir als nostres clients solucions i anticipació als possibles desafiaments. Llegir més
Si la vostra empresa és la matriu d’un grup o un component de la mateixa, podeu contractar els nostres serveis per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals consolidats. Llegir més
(per a Fundacions, Universitats Públiques, Cambres de Comerç, Entitats Públiques i empreses privades). Llegir més