SERVEIS

nullVerificació obligatòria o voluntària dels estats financers de lentitat amb emissió dinforme dopinió respecte a si aquests expressen la imatge fidel de la situació financera, patrimonial i econòmica dacord amb la normativa vigent. Llegir més
Auditoria de reporting Packages segons normes IAS, USGAAP… Llegir més
Treballs de revisió per tal de determinar la situació econòmica, financera i patrimonial d’una companyia en processos de compra o venda de societats. Llegir més
Ampliar el capital social suposa una manera de finançar-se per obtenir noves inversions. La decisió d’ampliar capital social és important per a la seva visió davant de tercers. Aquesta operació comporta unes despeses d’emissió. Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com a auditors tenim un equip especialitzat en aquests informes. Llegir més
Hem participat en nombroses adquisicions, fusions i reestructuracions d’empreses assessorant els nostres clients de manera integral. Coneixem els reptes i els desafiaments més habituals d’aquest tipus de transaccions i podem oferir als nostres clients solucions i anticipació als possibles desafiaments. Llegir més
Si la vostra empresa és la matriu d’un grup o un component de la mateixa, podeu contractar els nostres serveis per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals consolidats. Llegir més
(per a Fundacions, Universitats Públiques, Cambres de Comerç, Entitats Públiques i empreses privades). Llegir més
Abordem les reestructuracions des d’un enfocament socialment responsable, actuant sobre totes les dimensions, territorial, empresarial i de talent. Una reestructuració és un projecte estratègic que implica canvis importants i en què es defineix el futur de l’organització. El nostre objectiu és minimitzar els seus riscos jurídics, financers, socials, de gestió del talent i reputacionals. Llegir més
El servei d’outsourcing comptable s’ha convertit en un dels més demandats per les organitzacions actualment, ja que permet a les empreses centrar-se en l’activitat principal del seu negoci, trobar una manera més eficient de gestionar les seves finances, així com millorar la seva productivitat. Contacta amb nosaltres per obtenir un outsourcing comptable de qualitat. Llegir més
El nostre assessorament podrà abastar tots i cadascun dels tributs estatals, així com les taxes, preus públics, cànons i exaccions parafiscals exigides per les diferents administracions públiques. També tenim una àmplia experiència en fiscalitat internacional. Llegir més
Preparació i presentació dels comptes anuals. Llegir més
Assessorem i acompanyem els nostres clients en tot el procediment concursal. La sol·licitud de concurs és una obligació legal per a una empresa que estigui en insolvència, però la planificació del concurs, establir una estratègia d’actuació i utilitzar totes les eines preconcursals que la llei posa a l’abast de l’empresa i que seran estudiades i analitzades pel nostre equip multidisciplinari d’advocats i economistes, pot suposar la diferència entre la continuïtat de l’empresa (o d’alguna de les unitats productives) i la liquidació. Actuem també en representació dels nostres clients com a creditors concursals. Llegir més
nullAmb la formació In Company ajudem empreses a obtenir un valor afegit per continuar creixent i millorant cap a l’abast dels seus objectius, potenciant el talent intern amb plans de formació dissenyats a mida. Amb contingut actualitzat i impartit per experts del sector, professionals en actiu que garanteixen que la formació rebuda sigui aplicable al dia a dia de l’empresa. Llegir més
Ajudem les empreses a construir una cultura de l’autodesenvolupament, oferint una àmplia varietat de formats d’aprenentatge, accessibilitat, flexibilitat i altes dosis d’inspiració. Actuem amb professionalitat, donant més importància a la prevenció que a la correcció, som respectuosos amb la informació personal i empresarial que fem servir, fomentem els entorns col·laboratius, en definitiva, el nostre últim objectiu és la satisfacció del client. Llegir més