Serveis

Inici > Serveis
1. Auditoria de Comptes Anuals i Revisions limitades i parcials.

2. Auditem reporting packages segons normes IAS, US GAAP...

3.- Assessorament en processos Due Diligence – Valoració d'empreses

4.- Planificació i Reestructuració financera i fiscal.

5.- Outsourcing de departaments comptables

6.- Assessorament fiscal nacional i internacional.
 
     Anàlisi d'Operacions Vinculades (master i specific file)

7.- Experts en processos Concursals, experiència com a Administradors Concursals i presentació de concursos.

8.- Informes especials d'auditoria:

- Augment de capital per compensació de crèdits.
- Fusions i Escissions.
- Grups Consolidats.
- Auditories de Justificació de subvencions

9 Suport i assessorament comptable per a realització de comptes Anuals