Política de privadesa

La teva privadesa és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privadesa s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris, com ho fem i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de setze anys podran registrar-se a la nostra web com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.
En el cas dels menors de 17 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. Qualsevol dada d’un menor de setze anys, sense constar-ne tàcitament el consentiment, serà eliminada.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:

 • Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • No utilitzarem mai les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privadesa. Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal. CleverBusiness Solutions a adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals:
Nom comercial: Equifond S.L
CIF: B-63358949
Registre Mercantil: Registre mercantil de Barcelona, ​​Tom 46.888, Foli 34, Secció 8, Full núm. B-534.316.
Direcció: Rambla Catalunya num 38, 6 pln 08007 Barcelona
Correu electrònic: fgarreta@equifond.net
Activitat: Serveis financers i comptables

A l’efecte del que preveu la legislació vigent abans esmentada, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament adequat.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal.
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències de la nova legislació de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència i concreció.
 • Principi de minimització de dades: Només requerirem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, revisarem periòdicament les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades? Recollim les vostres dades personals en diferents ocasions:
Cada vegada que contacta directament amb nosaltres, per exemple a través del web www. equifond.es oa través de la línia d’atenció telefònica a clients, per sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

 • Quan vostè compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.
 • Quan vostè participa a les nostres campanyes de màrqueting directe, per exemple omplint una targeta de resposta o participant en alguna promoció a través de la nostra web que requereix que vostè completi un formulari on-line amb les seves dades personals .
 • Quan amb la vostra autorització, terceres empreses o persones autoritzades ens comuniquen les vostres dades personals.
 • Quan amb la vostra autorització altres entitats jurídiques del Grup o altres socis comercials ens comuniquen les vostres dades personals.

Els productes i serveis de CleverBusiness Solutions, així com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats majoritàriament per a adults i societats. En aquest sentit, només recollirem i tractarem les vostres dades personals si vostè té, almenys, 16 anys. CleverBusiness Solutions es reserva la possibilitat de fer verificacions de l’edat de les persones que li faciliten dades personals.
Us agrairíem que ens ajudéssiu a mantenir actualitzades les vostres dades personals informant-nos de qualsevol canvi en les vostres dades de contacte o les vostres preferències.

Les dades personals que tractem a CleverBusiness Solutions procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Formulari de venda

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CleverBusiness Solutions estem tractant dades personals que els concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades
 • Els interessats podran accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podranoposar-se al tractament de les seves dades. CleverBusiness Solutions deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix la legislació vigent.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable CleverBusiness Solutions. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per CleverBusiness Solutions, només com es descriu a l’avís legal i la present política de privadesa.
CleverBusiness Solutions existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les dades personals següents: Nom, cognoms i correu electrònic. Per respondre als requeriments dels usuaris de CleverBusiness Solutions. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la vostra sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.
 • Formulari de sol·licitud de cursos: Sol·licitem les dades personals següents: Nom, cognoms, telèfon i correu electrònic. Per sol·licitar algun dels cursos que CleverBusiness Solutions posa a disposició dels seus usuaris. La informació demanada permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament per a aquests serveis.
 • Formulari de compra: L’usuari disposa de diferents formularis de compra subjectes a les condicions de contractació especificades en les nostres condicions de contractació particulars per a cada producte o servei on se us requeriran dades de contacte i de pagament. Sol·licitem les dades personals següents: Nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i adreça completa.
 • Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, perquè puguis crear-te un compte al meu sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. T’informo que les dades que em facilites estaran ubicades als servidors d’Arsys (proveïdor informàtic) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les vostres dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. CleverBusiness Solutions pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de CleverBusiness Solutions es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de CleverBusiness Solutions.
 • CleverBusiness Solutions tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de CleverBusiness Solutions</strong >. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas no utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, CleverBusiness Solutions amb domicili a Travessera de Gràcia 16 entlo.A, 08021 Barcelona, ​​serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web i subscriptors. b>
CleverBusiness Solutions no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Quina és la base legal per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les dades de clients que adquireixen serveis o productes mitjançant aquest web és l’execució del contracte d’auditoria o col·laboració segons les nostres condicions de contractació. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte.
La base legal per al tractament de dades de subscriptors és l’enviament de butlletins informatius i comercials amb el consentiment previ de l’usuari.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat.
 • Mentre així ho requereixi la legislació vigent.

Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les vostres dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

En tot cas, limitem l’accés a les vostres dades només a aquelles persones que necessitin utilitzar-la per a l’exercici de les seves funcions.

Els nostres terminis de conservació de dades estan basats en necessitats de negoci, per la qual cosa en relació amb aquelles dades personals que ja no siguin necessàries bé quedarà limitat l’accés a aquestes al compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de manera segura.

Finalitats de màrqueting: pel que fa a l’ús de la seva informació amb fins de màrqueting, conservarem aquesta informació per a aquest propòsit durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització per dirigir-li comunicacions de màrqueting, tret que vostè ens sol·liciti que l’excloguem de les mateixes revocant el consentiment prestat.

Finalitats relacionades amb l’execució d’un contracte: pel que fa a l’ús de la vostra informació per a la gestió d’alguna obligació contractual que tinguem amb vosaltres, conservarem aquestes dades durant el període de vigència del contracte i durant els deu anys següents, per poder atendre possibles consultes o reclamacions posteriors.
Finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions legals i regulatòries: determinada informació s’ha de mantenir durant els terminis exigits per la normativa específica que sigui aplicable (fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, etc.).

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers, per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, CleverBusiness Solutions comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves condicions de privadesa corresponents.
Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionats atenent al compliment dels drets que preservem en aquesta web.
Les empreses següents tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, han de tractar la informació personal de conformitat amb aquesta Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Navegació

En navegar pel web de CleverBusiness Solutions es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els nostres serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar lusuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.
Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analitycs
 • Facebook inside

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.
Secret i seguretat de les dades.

CleverBusiness Solutions es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que utilitzem), de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.</ b>
CleverBusiness Solutions no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que enviïs a CleverBusiness Solutions exonerant CleverBusiness Solutions de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de CleverBusiness Solutions en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Canvis en la política de privadesa

CleverBusiness Solutions es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, CleverBusiness Solutions no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
Conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, CleverBusiness Solutions es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament .

Com mantenim protegides les vostres dades?

Per garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les vostres dades, utilitzem diverses mesures de seguretat.

Encara que a les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres subcontractistes i socis de negoci dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física , electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les vostres dades d’acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mesures que utilitzem s’hi inclouen les següents:
limitar l’accés a les vostres dades únicament a aquelles persones que hagin de conèixer-les en atenció a les tasques que realitzen;
com a regla general transferir en format xifrat les dades recollides;
emmagatzemar les dades més sensibles (com les de targeta de crèdit) només en format xifrat;
instal·lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (“firewalls”) per impedir accessos no autoritzats, per exemple “hackers”, i
monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.

En aquells casos en què us haguem facilitat (o heu triat) una contrasenya que us permeti accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei sota el nostre control, sou responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres procediments de seguretat que us notifiquem. No podreu compartir la vostra contrasenya amb ningú.

Mesures de protecció de la informació relativa a la localització

Certs serveis només es poden oferir tenint accés a la localització de l’usuari. A CleverBusiness Solutions considerem que aquesta informació relativa a la localització és altament confidencial.
Apliquem les següents mesures de protecció de la informació de localització (inclosa la informació a què s’accedeix com a part del procés del servei):

Només mantenim aquesta informació en un format associat a vostè oa la seva societat durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual ens han autoritzat.

Només obtenim aquesta informació o hi accedim d’aquesta manera quan és necessari per poder oferir el servei sol·licitat o quan estem obligats per llei a conservar la informació oa lliurar-la (i, en cas que se’ns exigís lliurar la informació a les forces de seguretat oa algun tercer, us n’informarem, llevat que això suposi posar en perill la prevenció o detecció d’un delicte o no se’ns permeti fer-ho).

La informació de localització i del dispositiu no es vincula, tret que sigui necessari per poder oferir el servei sol·licitat.

Qualsevol altre ús de la informació de localització amb fins analítics es durà a terme utilitzant dades anonimitzades de forma immediata.

Aquesta política de privadesa ha estat actualitzada per última vegada el 15-03-2019