Consultoria

Inici > Consultoria

ASSESSORAMENT EN L'ADAPTACIÓ DEL PGC

ASSESSORAMENT LABORAL - ANÀLISI I GESTIÓ DE ERES

CONSULTORIA EN ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

 • Diagnòstic i planificació estratègica.
 • Anàlisi i reestructuració d'estructures organitzatives.
 • Outsourcing d'àrees de negocis.·
 • Plans de viabilitat i reconducció d'empreses.
 • Reestructuració de línies de negoci.
 • Assessorament en adquisicions, venda i fusions d'empreses.
 • Valoració d'empreses.

CONSULTORIA FINANCERA

 • Assessorament en sol·licitud i tramitació de SUBVENCIONS.
 • Diagnòstic i reestructuració financera.
 • Estudis de viabilitat i finançament de projectes.
 • Assessorament en negociació financera. Pool bancari òptim.

CONSULTORIA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

 • Diagnòstic de les necessitats informàtiques.
 • Anàlisi funcional.
 • Assessorament en l'adquisició d'equips informàtics.
 • Disseny i implementació de sistemes informàtics.

ASSESSORAMENT EN IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE QUALITAT ISO

PROTECCIÓ DE DADES