Concursal

Assessorem i acompanyem els nostres clients en tot el procediment concursal. La sol·licitud de concurs és una obligació legal per a una empresa que estigui en insolvència, però la planificació del concurs, establir una estratègia d’actuació i utilitzar totes les eines preconcursals que la llei posa a l’abast de l’empresa i que seran estudiades i analitzades pel nostre equip multidisciplinari d’advocats i economistes, pot suposar la diferència entre la continuïtat de l’empresa (o d’alguna de les unitats productives) i la liquidació. Actuem també en representació dels nostres clients com a creditors concursals. Llegir més

Concursal

Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en todo el procedimiento concursal. La solicitud de concurso es una obligación legal para una empresa que se encuentre en insolvencia, pero la planificación del concurso, establecer una estrategia de actuación y utilizar todas las herramientas pre-concursales que la ley pone al alcance de la empresa y que serán estudiadas y analizadas por nuestro equipo multidisciplinar de abogados y economistas, puede suponer la diferencia entre la continuidad de la empresa (o de alguna de sus unidades productivas) y su liquidación. Actuamos también en representación de nuestros clientes como acreedores concursales. Leer más