Auditoria

Inici > Auditoria

L'auditoria és una activitat professional que té per objecte la revisió de la informació econòmica i financera d'una societat, per part d'un professional qualificat i independent per tal de manifestar una opinió professional, sobre si els comptes anuals estan realitzades de forma adequada i si presenten la imatge fidel de la situació economicofinancera de l'entitat auditada.

Però d'acord amb la filosofia de EQUIFOND AUDITORS d'oferir el màxim valor afegit als seus clients, addicionalment s'aconsegueix un altre objectiu d'igual o més importància, com és la revisió i millora dels circuits administratius i comptables per aconseguir una estructura més eficient i amb els controls adequats.

Cada auditoria s'efectua seguint dues línies bàsiques d'actuació:

     Considerar les necessitats i l'àmbit econòmic en què es desenvolupa l'empresa i ajustar les tècniques d'auditoria a les seves circumstàncies específiques.
     Assolir tots els objectius preestablerts d'una manera progressiva, sense interferir en l'operativa diària de l'empresa.

Posa't en contacte amb nosaltres